Hem
Hem Om NTB Författare Böckerna Redaktion NTB material Pressklipp Libris förlag
 

Böckerna

Kommentarserien Nya testamentets budskap innehåller sjutton böcker. Av dessa böcker har sju redan utkommit.
Utgivningstakten för de övriga är preliminär. 
  1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
  Matteusevangeliet
Markusevangeliet (2016)
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet (2007)
Apostlagärningarna
Romarbrevet (2006)
Första Korinthierbrevet (2011)
Andra Korinthierbrevet (2017)
Galaterbrevet och Filipperbrevet (2012)
Efesierbrevet, Kolosserbrevet och Filemonbrevet
Thessalonikerbreven
Pastoralbreven
Hebreerbrevet (2010)
Jakobsbrevet (2009)
Första Petrusbrevet (2015)
Andra Petrusbrevet, Judasbrevet och Johannesbreven
Uppenbarelseboken (2007)
 
 

Guds rike är nära! Köp boken

Guds rike är nära! - Markusevangeliet

Anna Runesson

Markusevangeliet är det äldsta, kortaste och mest kärnfulla av de fyra evangelierna. Det kännetecknande för detta evangelium är att det drar oss med i en medryckande skildring av hur Jesus förlåter syndarna, befriar de bundna och botar de sjuka, och hur han utmanar sina lärjungar att följa med på vägen till Jerusalem. Budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket? Och vad innebär det egentligen att följa honom?

För att ni ska tro Köp boken

För att ni ska tro - Johannesevangeliet

LarsOlov Eriksson

I Johannesevangeliet framställs Jesus ur en helt annan synvinkel än hos Matteus, Markus och Lukas. Här får vi till exempel följa Jesus i en rad samtal med personer som har mycket olika bakgrund: den nyfikne Nikodemus, den namnlösa kvinnan i Sykar, förnekaren Petrus och många andra. Oavsett om de vet det eller inte har de samma behov: de behöver få möta den som sänts att vara människa men samtidigt är Gud.

Inte för intet kallas Johannes berättelse om Jesus för "det andliga evangeliet". Johannes är övertygad om att Jesus är den han säger sig vara, och han skriver för att påverka och förändra -- "för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn" (kapitel 20, vers 31).

LarsOlov Eriksson leder sina läsare in i Johannesevangeliet och låter oss med ögonvittnets ögon se både evangeliets historiska karaktär och den djupa meningen i det som hänt.Så räddar Gud världen Köp boken

Så räddar Gud världen - Romarbrevet

Hans Johansson

Det finns nog inget brev av aposteln Paulus som fått större genomslag än Romarbrevet. Redan i första kapitlet gjorde Martin Luther sin glada reformatoriska upptäckt -- allt av nåd genom tro. Charles Wesley blev omvänd när han hörde en predikan som lade ut Romarbrevets budskap. Augustinus och andra har fördjupat tankarna om människan och Gud utifrån detta brev. Det används flitigt i vägledning till kristen tro, till exempel orden om "munnens bekännelse" och "hjärtats tro". Här väcks svåra frågor om Israels framtid och om kristnas relation till staten, men också en stark längtan efter andlig mognad och ett hållbart framtidshopp.

I den här boken brottas Hans Johansson med Romarbrevets texter och söker dess budskap -- också för vår egen tid.

Det här är en kommentar som gör något med läsaren. Man står inte på samma plats när man börjar läsa som när man slutar. Den risken får man ta. Framställningen har en tydlig berättarröst. Detta skapar just det möte med bibeltexten som fördjupar den egna teologiska förståelsen. (Lovisa Bergdahl, forskare på Lärarhögskolan, Stockholm)

Med en känsla av "äntligen" läser jag Johanssons guide till kronan bland Paulus brev -- Romarbrevet. Bibelkommentarer skrivna på svenska med ett så fräscht språk är vi inte bortskämda med. Som förkunnare har jag hittat en ovärderlig källa i mina predikoförberedelser. (Anders Blåberg, pastor och missionsdirektor, EFK)Korsmärkt gemenskap Köp boken

Korsmärkt gemenskap - Första Korinthierbrevet

Mikael Tellbe

Ingen församling orsakade Paulus så mycket bekymmer som församlingen i Korinth. Från första till sista sidan är Första Korinthierbrevet präglat av olika problem: partibildningar och schismer, spänningar mellan fattiga och rika, män som utnyttjar prostituerade och ett fall av incest, deltagande i kultmåltider, rättstvister mellan församlingsmedlemmar, stökiga gudstjänster och missbruk av andliga gåvor - för att nämna några av de mest påfallande problemen.

Med utgångspunkt från korinthiernas problem visar Paulus att budskapet om Jesu död och uppståndelse berör hela människan och får konsekvenser på alla livets områden. Framför allt vill Paulus visa vad det innebär att tillhöra Guds församling – en gemenskap som från början till slut är präglad av budskapet om den korsfäste Kristus.Ledare i motvind Köp boken

Ledare i motvind - Andra Korinthierbrevet

Sören Perder och Marcus Sönnerbrandt

Vad utmärker en ledare i Guds rike? Och hur bär man sig åt för att fortsätta vara en god ledare när färden går i stark motvind?

När Paulus skriver sitt andra brev till församlingen i Korinth kommer vi honom inpå livet. Församlingen har vänt honom ryggen. Han tvingas berätta om sig själv på ett sätt som aldrig annars gör. Andra Korinthierbrevet lyfter många viktiga ledarfrågor men det handlar också om hur Paulus ser på lidande och svaghet, det nya förbundet och försoningen, pengar och givande och mycket annat.


Dårskap och vänskap Köp boken

Dårskap och vänskap - Galaterbrevet och Filipperbrevet

Carl-Magnus Carlstein

Dårskap och vänskap. Så kan situationen i Galaterbrevet respektive Filipperbrevet beskrivas. Å ena sidan är Paulus förvånad över dårskapen hos församlingen i Galatien. De höll på att överge hans "lagfria" evangelium till förmån för ett budskap som krävde omskärelse för att bli fullvärdig medlem i förbundsfolket. Paulus är frusterad och tonen är skarp. Å andra sidan präglas Filipperbrevet av vänskap och värme. Paulus vill hjälpa filipperna att praktisera ett Kristuslikt sätt att tänka och handla så att de kan stå fasta i tron trots yttre motstånd och inre konflikter.

Båda dessa Paulusbrev har stor aktualitet för kyrkan i dag. Här berörs frågor om vad det innebär att vara församling och att leva troget Herren Jesus i en tid där andra herrar gör anspråk på våra liv.Med blicken fäst på Jesus Köp boken

Med blicken fäst på Jesus - Hebreerbrevet

Tommy Wasserman

Hebreerbrevet skrevs i brytningstider och präglas genomgående av frågor som berör relationen mellan judendom och den framväxande kristna tron. Brevets författare fokuserar speciellt på Jesu Kristi överlägsenhet i förhållande till ett antal centrala gestalter inom judendomen: Kristus är större än änglarna, Mose, Melkisedek, de levitiska översteprästerna, etc. Kristus är medlare och överstepräst i ett nytt förbund som instiftats genom att han offrat sig själv på korset en gång för alla. Den centrala ställning som Jesus får fångas väl i titeln på denna kommentar: Med blicken fäst på Jesus. Som titeln antyder vill Hebreerbrevet ge sina läsare mod till efterföljelse och utmana dem att ta sin tro på allvar.

Det odelade livet Köp boken

Det odelade livet - Jakobsbrevet

Maria König

Jakobs brev har en säregen karaktär bland böckerna i Nya Testamentet. Brevet är fullt av anspelningar på vad Jesus sa, men är i stort sett tyst när det gäller hans person. Genom sitt fokus på komplexa etiska utmaningar, talar det rakt in i vår samtid. Jakob tar upp sociala orättvisor, diskriminering och våldsamma konflikter både bland de troende och i samhället i stort. Han talar om självupptagen njutningslystnad, han beskriver ordens förrädiska makt och han avslöjar de destruktiva krafter som släpps lösa i ett ledarskap drivet av själviska ambitioner. Han påminner om Guds barmhärtighet och utmanar församlingen till att vända om till en förnyad trohet till Gud.

Liksom övriga böcker i NTB:serien går denna bok att studera på egen hand men kan också användas i studiecirklar och hemgrupper.Främlingar i världen Köp boken

Främlingar i världen - Första Petrusbrevet

James Starr

Brevet skrivs till kristna som kämpar mot omgivningens fördomar och den misstänksamhet som den kristna tron väcker. De troende beskrivs som ”främlingar i världen”, som Guds eget folk på väg mot ett bestämt mål: härligheten. Petrus vill stärka de troendes identitet och uppmana dem till att stå fasta i trons visshet och glädje, trots det motstånd och lidande de kan möta i den här världen.

Tröst och trots Köp boken

Tröst och trots - Uppenbarelseboken

Leif Carlsson

Uppenbarelseboken har fängslat och förbryllat bibelläsare i alla tider. Det brokiga och märkliga bildspråket fångar snart intresset och sätter fantasin i rörelse. Här finns scenen som skildrar striden mellan ett lamm och ett lejon och framtidssyner av en stad som kommer ner från himlen. Somliga fascineras av bokens hemlighetsfulla texter -- till exempel talet 666, "den vita stenen" och riket som varar i tusen år -- och andra har svårt att veta vad man skall göra med dem. Ingen bok i Bibeln har väckt och väcker så skilda känslor som Uppenbarelseboken.

Vad för slags bok är det då? Hur skall man tolka alla symboler? Gäller budskapet tider som varit eller framtiden? Vad har denna bibelbok att säga till oss i dag?

Leif Carlsson hjälper oss att börja förstå Uppenbarelseboken. Dess syfte är att förmedla tröst i onda tider och att uppmuntra till en trotsig kamp för det goda.

 

Copyright © 2008-2016 Libris förlag